HemNyheterVerksamhetsåret 2016

Verksamhetsåret 2016

2016 har kännetecknats av en kraftig ökning av verksamheten. Omsättningen blev drygt 35 MSEK.
Det är främst försäljning av vattenreningsutrustning och elektriska ångpannor som har ökat.
Med den personalrekrytering som har gjorts och som kommer att fortsätta, räknar vi även med en fortsatt expansion under 2017.

Kontakta oss för mer information