HemProdukterAvhärdningsfilter

Avhärdningsfilter

NSC11-40
Filter i kabinettutförande med kapacitet upp till ca 35 l/min.

NSC45-60
Filter med separat saltberedare med kapacitet upp till ca 60 l/min.

NS DUPLEX
Filter för avbrottsfri avhärdning med två växelvis arbetande filter.
Kapacitet upp till ca 65 l/min.

NSI DN25
Filter i industriutförande med kapacitet upp till ca 90 l/min.
Filtret kan levereras för större kapaciteter som Duplex med två filter, Triplex med tre filter eller Quadplex med fyra filter.

NSI DN50
Filter i industriutförande med kapacitet upp till ca 300 l/min.
Filtret kan levereras för större kapaciteter som Duplex med två filter, Triplex med tre filter eller Quadplex med fyra filter.

Alla avhärdningsfilter levereras med programmerbar filterautomatik med flödes- och tidsstyrd motströmsregenerering.

Kontakta oss för mer information