HemNyheterNy personal

Ny personal

Till vår serviceavdelning har Görgen Johansson anställts. Han kommer närmast från Steambox.
Carl Kajnäs har anställts till vår projektavdelning. Han kommer närmast från KTH.
Med detta får företaget en välbehövlig förstärkning till en verksamhet som ökar stadigt.

Kontakta oss för mer information