HemNyheter

Nyheter

Det senaste.

Verksamhetsåret 2016

2017-01-17

2016 har kännetecknats av en kraftig ökning av verksamheten. Omsättningen blev drygt 35 MSEK.
Det är främst försäljning av vattenreningsutrustning och elektriska ångpannor som har ökat.
Med den personalrekrytering som har gjorts och som kommer att fortsätta, räknar vi även med en fortsatt expansion under 2017.

Osmosanläggning till Korsnäs

2017-01-16

Billerud Korsnäs har beställt en Osmosanläggning på 8 m3/h för Rockhammars Bruk.

Ny personal

2016-12-01

Till vår serviceavdelning har Görgen Johansson anställts. Han kommer närmast från Steambox.
Carl Kajnäs har anställts till vår projektavdelning. Han kommer närmast från KTH.
Med detta får företaget en välbehövlig förstärkning till en verksamhet som ökar stadigt.

Nybro Energiverk

2016-07-17

Till Nybros nya Energiverk KVV Transtorp har vi levererat en dubbellinje för rent vatten.
Vardera linje har avhärdning, Osmos och Edi -filter.
Kapaciteten är 10 m3/h avhärdat vatten och 4 m3/h permeat.
Pannpartner har även levererat en elångpanna för tryckhållning

Filter till Continental Bakeries

2016-07-16

Vi har levererat backspolningsbara partikelfilter för en kapacitet av 39 m3/h

Hammarbyverket

2016-03-17

Vi har fått en order på två parallella avhärdning och osmoslinjer på vardera 10 m3/h till Fortums Hammarbyverk.
I leveransen ingår två tillfälliga osmosenheter (på vardera 5 m3/h)för att klara vattenförsörjningen under entreprenaden.

Södra cell

2015-12-17

Vi har renoverat och trimmat en jonbytesanläggning åt Värö Bruk.
Arbetet innebär bl.a. utbyte av 3400 dysor och leverans och påfyllning av mer än 30 m3 jonbytesmassa.

Nya medarbetare

2014-07-30

Tobias Lindberg och Alex Skog har anställts på serviceavdelningen.
Med denna förstärkning kommer vi att kunna möta och expandera vår verksamhet med service, serviceavtal, driftsättningar och utbildning av kundpersonal.

Vattenfall

2014-06-04

Vattenfall i Uppsala har beställt ett blandbäddsfilter för att göra matarvatten av fjärrvärmevatten.
Att man väljer et filter med jonbytesmassa, innebär at man slipper syra-lut hantering.
Leverans skall ske i oktober 2014.

Trycksatt matarvattentank

2014-05-04

Lyle and Tate AB i Kimstad har beställt en trycksatt matarvattentak om 11 m3 som ersättning för sin nuvarande, utdömda tank.
Leverans skall ske under semesterstoppet i juli 2014

Ny produkt för övervakning av resthårdhet

2013-04-06

Vi kan nu erbjuda utrustning för kontinuerlig övervakning av resthårdhet efter avhärdningsfilter. Se information i vårt nyhetsbrev nedan.

Nyhetsbrev april 2013

Ny medarbetare

2012-11-12

Per november 2012, har Willy Pellmark knutits till bolaget.
Willy kommer att ansvara för den övergripande tekniken, tekniska underlag i anbud
samt vara med att utveckla bolaget till en betydande aktör på
den svenska marknaden för vattenrening i industriella applikationer.

Ny filterserie mot Pb, As, U !

2012-10-22

Vi har tagit fram en serie nya filter för dricksvatten.
Vi kan nu erbjuda filter mot Bly, Arsenik och Uran.

Akallaverket

2011-10-18

PWP/ Pannpartner har fått en order på en avhärdningsanläggning till ångpannorna på Fortums värmeverk i Akalla. Kapaciteten är 25 ton/ timme. Leveransen skall vara installerad och drifttagen i början på 2012.

Filtrering mot Dioxin

2011-10-18

PWP/ Pannpartner har fått en order på filtrering av 80 m3 vatten/timme mot Dioxin. Filtret kommer att fungera som ett polisfilter, då man vid ett tillfälle har uppmätt Dioxin i sin vattentäkt. Utöver Dioxin, kommer även pentaklorfenol, tetraklorfenol, fenylfenol, fenoler, klorfenol, nonylfenol, TBT med flera möjliga substanser att fastna i polisfiltret.

Kolfiltrering för Spendrups Bryggeri

2011-09-16

PWP/ Pannpartner har fått en order på filtrering av 120 m3 vatten/timme till Spendrups Bryggeri i Grängesberg. Anläggningen fungerar med backspolning och sterilisering med ånga/varmvatten. Leveransen skall vara i drift före 2011-12-31

Finnfjord A/S Investerar i vattenrening för kraftvärme

2011-09-16

Finnfjord A/S i Tromsö investerar i värmeåtervinning från avgaser från processvärme. PWP/ Pannpartner skall leverera vattenrening för vatten till turbindrift.
Leveransen består av dubbla linjer på vardera 6.8 m3/timme med Avhärdat, Omos och EDI – renat vatten.

Fortum

2011-02-02

Fortum har beställt en RO med avhärdningsfilter till Karolinska Sjukhuset.
Kapaciteten är på 5 m3/timme. Låg energi- och saltförbrukning i kombination med företagets kompetens och service tillgänglighet, gjorde att valet föll till PWP:s fördel.

Akademiska Sjukhuset

2010-11-29

Landstingsservice i Uppsala har beställt en komplettering av befintlig renvattenslinga.
Arbetet är klart i November månad.

Boule Medical

2010-11-29

Boule Medical har beställt en utbyggnad av sitt renvattensystem.
Leveransen beräknas vara färdigställd i december månad.

Uddevalla Energi

2010-09-30

Uddevalla Energi  har beställt en avhärdningsanläggning för sin panncentral i Ljungskile.

Västerviks Energi och Miljö

2010-08-24

Västerviks Energi och Miljö har beställt en avhärdningsanläggning med förfilter för en av sina panncentraler.