HemProdukterTillbehör

Tillbehör

PROVTAGNINGSKYLARE
Standardkylare för provtagning av media med tryck 90 bar och temperatur 500 grader C.
Högre tryck på förfrågan.

VATTENMÄTARE
Vattenmätare med pulsgivare för flödesstyrd dosering av kemikalier.
Mätare med gänganslutning till DN50.
Mätare med flänsanslutning till DN150.

FILTERMATERIAL
Till våra filter använder vi filtermaterial av hög kvalitet och med bästa prestanda.
Vi lämnar råd och rekommendationer vid val av filtermaterial och hur de skall användas.

PANNKEMIKALIER
Genom vår mångåriga erfarenhet av ång- och värmepannor, har vi tagit fram en serie olika pannkemikalier för dosering till pannvattnet. Beroende på vattenanalys och krav på ång- och vattenkvalitet, väljs olika kemikalier.
Vi är behjälpliga med uppföljning och injustering av er dosering.

AVHÄRDNINGSSALT
Vi levererar ett kvalitetssalt i tablettform för avhärdning.
Leverans i 20 kg säckar eller obrutna pallar med 50 säckar per pall.

Kontakta oss för mer information