HemProdukterMediafilter

Mediafilter

PWPALK
Alkaliseringsfilter för neutralisering och mineralisering av sura och jonfattiga vatten.

NSC11-40 FE
Jonbytesfilter i kabinettutförande för reduktion av järn, ammonium, hårdhet, tungmetaller, mm med kapacitet upp till ca 35 l/min.

NCS45-60 FE
Jonbytesfilter för reduktion av järn, ammonium, hårdhet, tungmetaller, mm med kapacitet upp till ca 55 l/min.

NSFE DN25
Jonbytesfilter för reduktion av järn, ammonium, hårdhet, tungmetaller, mm med kapacitet upp till ca 80 l/min.
Filtret kan levereras för större kapaciteter som Duplex med två filter, Triplex med tre filter eller Quadplex med fyra filter.

NSFE DN50
Jonbytesfilter för reduktion av järn, ammonium, hårdhet, tungmetaller, mm med kapacitet upp till ca 320 l/min.
Filtret kan levereras för större kapaciteter som Duplex med två filter, Triplex med tre filter eller Quadplex med fyra filter.

NSMM DN25
Flermediafilter med stor smutsupptagning med kapacitet upp till ca 70 l/min.
Filtret kan levereras för större kapaciteter som Duplex med två filter, Triplex med tre filter eller Quadplex med fyra filter.

NSMM DN50
Flermediafilter med stor smutsupptagning med kapacitet upp till ca 260 l/min.
Filtret kan levereras för större kapaciteter som Duplex med två filter, Triplex med tre filter eller Quadplex med fyra filter.

NSAC DN25
Kolfilter för deklorering och reduktion av färg och organiskt material med kapacitet upp till ca 55 l/min.
Filtret kan levereras för större kapaciteter som Duplex med två filter, Triplex med tre filter eller Quadplex med fyra filter.

NSAC DN50
Kolfilter för deklorering och reduktion av färg och organiskt material med kapacitet upp till ca 210 l/min.
Filtret kan levereras för större kapaciteter som Duplex med två filter, Triplex med tre filter eller Quadplex med fyra filter.

NSC11-40 NSH
Jonbytesfilter i kabinettutförande för reduktion av nitrat, sulfat och humus med kapacitet upp till ca 35 l/min.

NSC45-60 NSH
Jonbytesfilter för reduktion av nitrat, sulfat och humus med kapacitet upp till ca 55 l/min.

NSC11-40 SPECIAL
Filter i kabinettutförande för reduktion av arsenik, bly och uran med kapacitet upp till ca 35 l/min.

NSC45-60 SPECIAL
Filter i för reduktion av arsenik, bly och uran med kapacitet upp till ca 55 l/min.

Kontakta oss för mer information