HemProdukterDoseringspumpar

Doseringspumpar

CONCEPT PLUS
Vi lagerför en serie robusta doseringspumpar av fabrikat ProMinent.
Pumparna är anpassade för pannkemikaler och industriell miljö.
De används även för dosering av kemikalier för vattenbehandling.
För volymstyrd dosering kan vi erbjuda vattenmätare med pulsgivare.

Kontakta oss för mer information

Produktblad