HemProdukterAnalysutrustning

Analysutrustning

SOFTCONTROL SMART, SOFTENING CONTROL och SOFTCONTROL UE-S
Kemikaliefri on-line övervakning av resthårdhet efter avhärdningsfilter.

HÅRDHETSMÄTNING
Testkit för kontroll av ett råvattens hårdhet och resthårdhet hos ett avhärdat vatten.
Durognost SR 0  för gränsvärden 0,1 och 0,05 grader dH                                         Durognost SR 1  för gränsvärden 1,0 och 0,5 grader dH                                             Duroval A           för mätområde 0-30 grader dH                                                         Duroval B           för mätområde 0-2 grad dH

SDI
En komplett analysutrustning för SDI (Silt Density Index), ett effektivt hjälpmedel att skydda och förbättra en RO-anläggnings prestanda. Finns för såväl manuell som automatisk mätning.

PANNLAB
En komplett analysutrustning för pannvatten med mätverktyg för bland annat hårdhet, pH-värde, konduktivitet, fosfat, sulfit och polyamin. Testprotokoll med börvärden medföljer.

Kontakta oss för mer information